hướng dẫn sử dụng thiết bị đầu cuối thanh toán di động ingenico Move 5000

Tìm hiểu cách cài đặt và sử dụng đúng cách Thiết bị đầu cuối thanh toán di động Ingenico Move 5000 với hướng dẫn mã PIN. Đảm bảo quyền riêng tư của khách hàng với thiết bị XKB-M5000CLWI hoặc XKBM5000CLWI, ở góc 45 độ và kèm theo tài liệu giáo dục. Hoàn hảo để sử dụng trong nhà, ngăn chặn việc theo dõi mã PIN thông qua giá đỡ thiết bị đầu cuối có thể điều chỉnh, vị trí đặt camera chiến lược và hướng dẫn khách hàng.

hướng dẫn sử dụng thiết bị đầu cuối thanh toán di động ingenico M5000CLWI

Tìm hiểu cách cài đặt cuộn giấy và sử dụng an toàn Trạm thanh toán di động Ingenico M5000CLWI với hướng dẫn sử dụng này. Nhận đề xuất về sử dụng pin và các yêu cầu về ổ cắm điện. Đọc về chi tiết ngăn đầu đọc SAM và SIM. Giữ cho thiết bị đầu cuối của bạn hoạt động tốt với các hướng dẫn này.