Hướng dẫn sử dụng tai nghe không dây soundcore Liberty 4

Tìm hiểu cách nâng cao trải nghiệm âm thanh của bạn với Tai nghe không dây Soundcore Liberty 4. Tải xuống ứng dụng để điều khiển tùy chỉnh, hiệu suất ANC, cập nhật chương trình cơ sở, v.v. Làm theo hướng dẫn để bật nguồn, ghép nối và tùy chỉnh các điều khiển cho chế độ âm thanh và âm thanh xung quanh.