Hướng dẫn sử dụng tai nghe soundcore A3040

Giữ an toàn và bảo vệ thính giác của bạn với Tai nghe soundcore A3040. Thực hiện theo các hướng dẫn an toàn quan trọng này để đảm bảo tai nghe của bạn bền hơn. Tìm hiểu về việc sản phẩm tuân thủ và tuyên bố tuân thủ Chỉ thị 2014/53/EU. Tìm hiểu thêm tại Soundcore webtrang web.