Hướng dẫn sử dụng tai nghe soundcore Liberty 4

Tìm hiểu cách sử dụng Tai nghe nhét tai Soundcore Liberty 4 của bạn với hướng dẫn sử dụng toàn diện này. Khám phá các tính năng như Âm thanh không gian, Âm thanh xung quanh, LDAC và Phát hiện đeo. Nhận hỗ trợ từ nhóm dịch vụ khách hàng của Soundcore với bảo hành có giới hạn 18 tháng và hỗ trợ kỹ thuật trọn đời.