logo maxel

Logo âm trầm

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh Tai nghe Loại bỏ Tiếng ồn

maxel MAX190400 Tai nghe khử tiếng ồn - Pin maxel MAX190400 Tai nghe khử tiếng ồn - Nắp maxel MAX190400 Tai nghe khử tiếng ồn - Pin 1

maxel MAX190400 Tai nghe khử tiếng ồn - Hình 1

Đóng nắp bằng cách nhấn nó trở lại

maxel MAX190400 Tai nghe khử tiếng ồn - Hình 2

maxel MAX190400 Tai nghe khử tiếng ồn - Công tắc

Công tắc NC trên chụp tai bên trái. Đẩy nó về phía bên trái đến vị trí ON, đèn xanh sáng. Đẩy nó về phía bên phải đến vị trí TẮT để tắt chức năng NC.

Tài liệu / Nguồn lực

maxel MAX190400 Tai nghe khử tiếng ồn [pdf] Hướng dẫn sử dụng
Tai nghe khử tiếng ồn MAX190400, MAX190400, Tai nghe khử tiếng ồn

Để lại một bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *